ARGOS UTRZYMANIE ZIELENI
Rzeszów, Kolbuszowa, Mielec 

tel. 796 97 97 88
tel. 695 637 399

Firma Argos posiada spore doświadczenie oraz potencjał techniczny w dziedzinie Wicinki drzew, pielęgnacji zieleni oraz karczowanie działek.

 

NOWE PRZEPISY 2017 Przedsiębiorca ma trochę lepiej, ale i tak pytać musi

Obowiązek uzyskania pozwolenia na usunięcie drzew lub krzewów dotyczy nadal przedsiębiorców oraz instytucji. O tym warto pamiętać, bo czym innym jest w myśl znowelizowanych przepisów prywatna działka, np. spółdzielni mieszkaniowej, a czym innym przeciętnego Kowalskiego. Ustawa wprowadza jednak zmiany dotyczące obwodów drzew, co do których nie trzeba będzie starać się o zezwolenie na wycinkę. Z uzyskania pozwolenia na wycinkę drzew są zatem „zwolnione drzewa” wycinane na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza 100 cm w przypadku: topoli, wierzby, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej i platana klonolistnego. W przypadku pozostałych gatunków drzew, wtedy, gdy obwód na wysokości 130 cm nie przekracza 50 cm. Jest jednak pewne „ale”. Takie otóż, że drzewa, które zamierzamy wyciąć, nie są pomnikami przyrody. Nowe zasady dotyczące wycinki drzew i krzewów, zawarte w znowelizowanej ustawie o ochronie przyrody, nie zwolnią bowiem z obowiązku uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na dokonanie zmian w obrębie zieleni zabytkowej czy uzgodnienia z leśniczym warunków wycinki, a także właściwego ocechowania drewna w oparciu o przepisy ustawy o lasach.Pielęgnacja zieleni ARGOS tel. 796 97 97 88 Rzeszów Kolbuszowa Mielec © 2015-2021 EntroCMS